95. Hikmet

Evvel Hû, Ahir Hû deyip perişan ol
Hakk cemalini göstermezse ben ne olayım
Zâhir Hû Hu, Bâtın Hû deyip yola gir
Hakk cemali göstermese perişan olunur

"La ilahe illallah" deyip ağla
Hakk zikrini her kim dese oraya git
Mürşid-i kamil hizmetine gidip yürü
Hakk cemalini göstermese perişan olunur

Dile al "La İlahe İllallah"ı
Akla koy her nefesde ol uyanık
Pir-i kamil nazar eyleyince sana ansızın
Hakk cemalini göstermese perişan olunur •

Edhem gibi uzak olup dünyayı tep
Kimi görsen Hızır bilip elini öp
Cemalini göreyin desen seherde kalk
Hakk cemalini göstermese perişan olunur

Allah diyen kulların kulu ol
Toprak gibi yol üstünde yolu ol
Aşıkların yanıp uçan külü ol
Hakk cemalini göstermese perişan olunur

Zâkir olup şükreder olup Hakk’ı se v
Seher vaktinde kalkıp nefsinin gözünü oy
Bayezid gibi aşık olup dünyayı bırak 
Hakk cemalini göstermese perişan olunur

Yürüsen, dursan; yatsan, kalksan Hakk'ı söylesen
Zâkir olup, şükreder olup candan geçsen
Vallahi-Billahi dünya haram bırakıp atsan
Hakk cemalini göstermese perişan olunur

Hakk vaslına ereyim desen seherde ağla
Allah diye yürek-bağrın ateşe dağla
Himmet kemerini can beline sıkı bağla
Hakk cemâlini göstermese perişan olunur

Edhem gibi bu dünyadan gönül kopar
Hırs ve heva, tekebbürün evini boz
Muhabbetin deryasına batıp yüz
Hakk cemalini göstermese perişan olunur

Gece-gündüz ahiretin gamını çek
Gece uykusunu haram eyleyip ibadet eyle
Muhabbetin şevki ile göğsünü yar
Hakk cemalini göstermese perişan olunur

Haram ehli, ben-benlikten kaçıp yürü
Ehlini bulursan gözde yaşını saçıp yürü
Muhabbetin şarabından içip yürü
Hakk cemalini göstermese perişan olunur

Ey dostlar bu dünyadan ağlayıp geçin
Fanidir bu dünyadan geçip gidin
Muhabbetin kadehini alıp mey için
Hakk cemalini göstermese perişan olunur

Gece Allah, gündüz Allah dinmeden söyle
Geceleri uykusuz olup kanlar yut
Bu dünyanın izzetlerini bırakıp geç
Hakk cemalini göstermese perişan olunur

Pir-i kamil eteğini sıkı tut
Marifetin pazarında özünü sat
Mey içerek sema eyleyip zikrini söyle
Hakk cemalini göstermese perişan olunur

"Ya Rabbenâ zalemna" deyip feryad eyle
Göz yaşını her tarafa şebnem eyle
Hakk zikrini deyip özünü yok eyle 
Hakk cemalini göstermese perişan olunur

Dert hali ortaya çıkarıp yola gir
Pervâne gibi mumu görüp özünü vur
Nereye gitsen zikrini deyip pazar kur
Hakk cemalini göstermese perişan olunur

Muhabbetin meydanında baş oynatsan
"Hû-Hû " diye zikrini deyip canı incitsen
Cemal dileyip kan-yaş döküp ağlayıp inlesen
Hakk cemalini göstermese perişan olunur

Erenlerin dergahını bekleyip yat
Seherlerde dört dövünerek erken kalk
Ağlayıp yok olarak candan geç
Hakk cemalini göstermese perişan olunur

Toprak gibi hor görül ol nefsin ölsün
Halk içinde rezil ol alem gülsün
Gerçek gönülde ağlayıp gör Allah bilsin
Hakk cemalini göstermese perişan olunur

Gözyaşını derya eyle rahmeti gelsin
Garip olup yolda yat elini tutsun
Gizlice yürüyüp ibadet eyle Allah bilsin
Hakk cemalini göstermese perişan olunur

Hicran gecesi âhın ile ateşler yak
Gözyaşının şavkı ile çakmak çak
Erenlerin sohbetinde eriyip ak
Hakk cemalini göstermese perişan olunur

Ey insafsız dünya fani Hakk'a yan
Kul olsan Hakk zikrini dinmeden söyle
Pir-i kamil hizmetinde cefa çek
Hakk cemalini göstermese perişan olunur

Allah diye yok ol bağrın yansın
Geceleri kalkıp ibadet eyle Allah sevsin
Ondan sonra has büyükler nazar eylesin
Hakk cemalini göstermese perişan olunur

Geceleri uykusuz olup seherde kalk
Aşık olsan İsmail gibi candan geç
Kol ve ayağını sağlam boğup emrini tut
Hakk cemalini göstermese perişan olunur

Riyazeti sıkı çekip canlar incit
Meydan içinde başını verip başını oyna
Yemeden geçip mal yerine zakkum çiğne
Hakk cemalini göstermese perişan olunur

Ferhad gibi sıkıntı çekip dağları kes
Bayezid gibi geceleri kalkıp özünü as
Cüneyd gibi çöller gezip derdler bas
Hakk cemaliri göstermese perişan olunur

Hakk rahmeti ulu derya bir damla yeter
Katresinden nasip alan eylemez heves
Ben ve bencillik senden gider sinek gibi
Hakk cemalini göstermese perişan olunur

Hakk rahmeti ulu derya kabul eyle
Talip isen Hakk'a doğru meyilli ol
Zühd-takva daima eyleyip nail ol
Hakk cemalini göstermese perişan olunur

"Lâ-Lâ"deyip "İllallah"a tutkun ol
Mansur gibi "Enel-Hak" deyip kavga eyle
Giryan olup gözyaşını derya eyle
Hakk cemalini göstermese perişan olunur

Ey habersiz gaflet ile uykudasın
Dünyayı dileyip gece-gündüz kaygıdasın
İbadet eylemeyip sözler söyleyip boşunasın
Hakk cemalini göstermese perişan olunur

Taştan döşek-yatak eyleyip ibadet eylesen
Hakk emrine razı olup boyun sunsan
Ölür vakitte temiz imanı ele alsan
Hakk cemalini göstermese perişan olunur

Kul Hoca Ahmed nasihatı özüne eyle
Ey habersiz halkı bırakıp özünü bil
Dağdan ağır günahın var özüne gel
Hakk cemalini göstermese perişan olunur

sonraki
Divanı Hikmet görseller için
Resim Galerisi