132. Hikmet

Dem bu demdir başka demi dem deme
Dünyadan gamsız geçersin gam deme

Yanmasa can ve gönlün hem bedenin
Göz yaşının akması ile sen nem deme

Kahkahayla gülse ağlasa aşık idi
Rahat yüzünü görüp gamsız deme

Aslın-neslin erlik suyu damlası
Hası görsen sen özünden eksik deme

Adem oğlunda zerre kadar mana olmasa
Sen onu adam görüp adam deme

Duymasa mana sırrından adam değildir
Sen onun suretini görüp mahrem deme

Eğer yürekte olmasa yüz derd yarası
Sakın, kaç onu hemdem deme

Değse bilen âbdâr hançeri
Can verir canan merhem deme

Dostlar divane değildir her kişi
"Azze ve celle"den geçmese adem deme

Derya üzerinde yürümüş hası
"Hayy-Hu" demek ile derviş deme

Ey Ahmed ganimet bil her nefesi
Yarsız geçen bu demi dem deme

sonraki
Divanı Hikmet görseller için
Resim Galerisi