53. Hikmet

Allah diyen kulun yerini cennette gördüm;
Hûri ve gılman hepsini karşısında hizmette gördüm.

"Fezkûruni" zikrini söyleyen kullar daima
Tamamını yoldaş olup "Adn"cennetinde gördüm

Gece gündüz uyumadan Hû zikrini söyleyenler,
Melekler yoldaşı, Arş'ın üstünde gördüm.

Hayır ve cömerdik eyleyenler, yetim gönlünü alanlar,
"Çehar-yâr'laı yoldaşı, Kevser dudağında gördüm.

Amil olan âlimler, yola giren âsiler,
Öyle âlim yerini Dâru's-selam da gördüm.

Kadı olan âlimler, para-rüşvet yiyenler,
Öyle kadı yerini sakar ateşinde gördüm.

Müftü olan âlimler, haksız fetva verenler,
Öyle müftü yerini Sırat köprüsünde gördüm.

Zâlim olup zulmeden, yetim gönlünü ağrıtan,
Kara yüzlü mahşerde, kolunu arkada gördüm.

Cemaata gitmeyip namazı terk eyleyenler
Şeytan ile bir yerde, derk-i esfel'de gördüm.

Kul Hoca Ahmed hazine açtı, inci ve cevher saçtı
Dinlemeyen bu sözü, gaflet içinde gördüm.

sonraki
Divanı Hikmet görseller için
Resim Galerisi