92. Hikmet

Erenler cemal görür dervişler sohbetinde;
Erenler meclisinde, nur yağar sohbetinde.

Ne dilese o olur dervişler sohbetinde;
Her sırlar açık olur dervişler sohbetinde.

Her kim sohbete geldi, erenden pay aldı,
Yabancı geldi, biliş oldu dervişler sohbetinde.

Her kim sohbete geldi, gönlüne sır ulaştı,
Dostlar murad buldu dervişler sohbetinde.

Sıradan kişi gelse, seçkin olur; yıldız gelse, ay olur;
Bakır gelse altın olur dervişler sohbetinde.

Kibir ve hasedler ölür, içine sır dolar,
Göz açıp Hakk'ı görür dervişler sohbetinde.

Rasûl’e vahiy geldi, başından tâcını aldı,
Kalktı hizmetçilik yaptı dervişler sohbetinde.

Kul Hoca Ahmed sohbette, dem vurur münâcâtta,
Zihi hoş saadette dervişler sohbetinde.

sonraki
Divanı Hikmet görseller için
Resim Galerisi