85. Hikmet

Ruh kuşunu titrer olsa kol ve kanadı
Havalanarak arştan arşa konar dostlar

Kulum diyen daima dinmeden zikrini söyler
Aşk ateşine bağrı yanıp feryad eder
Habersizler bağrı ömrünü bilmeden yele satar
Gaflet ile cehenneme gider dostlar

Ahir zaman şeyhi düzeltir dış görünüşünü
Zühd ve takva kılmayıp bozar iç alemini
Keramet der gaflet uykusunda gördüklerini
Riya ile halka kendini satar dostlar

Ey gafil ömrün senin geçer yel gibi
Göz yaşını akıt daima sel suyu gibi
Seni sever dergahında kul misali gibi
Hoca sevse seni azad eder dostlar

Gaflet ile ömrün senin geçer bil
Canın ile pir hizmetini kalkıp eyle
Ondan sonra dergâhına layık ol
Hizmet eyleyen muradına yeter dostlar

Kul Hoca Ahmed hikmet söyleyip ağla seher
Erenlerin sözlerinden alıp haber
Sözün aslını bilenler için incinin aslı
Zâhirine bakan mahrum kalır dostlar

sonraki
Divanı Hikmet görseller için
Resim Galerisi