160. Hikmet

Aşıkları oynasa, bu halkanın içinde,
Hu-Hu diye can verse, bu halkanın içinde.
Aşk ateşine kaynasa, akıl ve şuuru oynasa,
Allah diye can verse, bu halkanın içinde.

Şarab kadehi içilir, inci ve cevher saçılır,
Canın gözü açılır, bu halkanın içinde.
Aşk bahrine batsam ben, figan-feryad kılsam men,
"Hu-Hu" diye ölsem ben, bu halkanın içinde. 

Ruhi halet zikrullah, la ilahe illallah,
İsm-i a’zam hüvallah, bu halkanın içinde.
Her kimine zevk hale, olsa olur bu vale,
Sakî sunar piyale, bu halkanın içinde.

Zakir kullar cem olup, feryad vurup, can koparıp,
Sakî yürür dönerek, bu halkanın içinde.
Tutuşsa-yansa, kül olur, ölse, uçsa, öz bolur,
Kana düşse, tuz olur, bu halkanın içinde.

Hızır ve İlyas hazır ol, gavsı gıyas  nâzır ol,
Batın gözü zahir ol, bu halkanın içinde.
Taliblerin mürşidi, Kul Hoca Ahmed deyip söyledi,
Baş oyna sen dedi, bu halkanın içinde.
sonraki
Divanı Hikmet görseller için
Resim Galerisi