24. Hikmet

Allahım beni salasın öz yoluna
Nefs elinde harap tamam oldum ben işte
Fısk ve fücur dolup taşıp haddini aştı
Boğularak isyan içinde kaldım ben işte

Kirli dünyaya talip olup it gibi yürüdüm
İsteyip onu arkasından gece gündüz kovaladım
Emrini tutmayıp Hakk yoluna gözümü yumdum
Nereye gideyim ey dostlar nideyim ben işte

Nefs şeytan esir kıldı Ademoğlunu
Develer gibi bağlayıp aldı iki kolunu
Ne zordur sağ ve solu bilmeden yolunu
Vah ne yazık hasret ile gideceğim ben işte

Yok benim gibi kötü bela alem içinde
Hiç olmadı benden razı halk ve Allah
Şimdi oldu sonunda benim yüzüm kara
Vah vay önceden oldum niye ben işte

Bağışladığı aziz canı bilmedim ben
Zahir-batın hazırsın deyip durmadım ben
Kara yüzümü dergahına sürmedim ben
Ya Rabbim her ne yaparsan geldim ben işte

Dayanma gücüm yok eğer baksam günahıma
Tövbe eylemeğe kaçıp geldim penahına
Rahmet ile nazar eyle Hoca Ahmed'e
Her ne yaparsan ben bineva geldim ben işte

sonraki
Divanı Hikmet görseller için
Resim Galerisi