90. Hikmet

Bizden selâm dostlara, talep yolunu bırakmasın;
Cemâl talep eyleseler, asla gâfil olmasın.

Gâfil bulmaz Hakk yolunu, orada bulmazlar makam,
İçi dışı yanarak seherlerde yatmasın.

Yâdı ile olsalar, cemâl arzu eyleseler,
Her ne kadar hor görülseler, gönül başka olmasın.

Aşıklara dünyada hor görülme, ağlama,melâmet;
Melâmetsiz, mihnetsiz âşıkım deyip söylemesin.

Şeriatte tecridtir dünyasını terk etmek;
Terk etmeden dünyayı Hakk'ı sevdim demesin

Tarikatte beden ve canını terk etmek müşküldür
Terk etmeden beden ve canını seninimdir demesin.

Hakikatte haramdır bir Allah'dan başkası;
Öyle olmadan âşıklar cemal arzu eylemesin.

Öyle Rasûl Mustafa dünya malını sevmedi;
Ümmet olsan Rasûl'e, dünya malını sevmesin.

Miskin Ahmed Yesevi selâm dedi dostlara;
İşbu sözün mânasını tâlip olsa anlasın,

sonraki
Divanı Hikmet görseller için
Resim Galerisi