120. Hikmet

Aşıklığın davasını güden kişi
Maşuk'undan zerre gafil olduğu yok
Aşk incisi dipsiz deniz içinde gizli
Candan geçmeyince o inciden aldığı yok

İnci alır dalgıç eğer candan geçse
Tutkun olup aşk şarabını her kim içse
Nice aylar nice günler eğer geçse
Aşkın gülü açılıp asla solduğu yok

Aşık olup bulayım desen Hakk'ın yolunu
Saklayasın sen aşk bağında sırların gülünü
Sıkıntı ile sınar imiş iyi kulunu
Gerçek aşığın ondan günlünün kaldı yok

Sıkıntının deryasında çalkalanası
İlim ve amel, söz ve işler şevk ölgüsü
Bu denize kim girerek kim çıkası
Aşık kulların maşuğundan kaldığı yok

Kul Hoca Ahmed kabul eyledi gizliliği
Kabul eyledi aşk ateşinde yanmaklığı
Canını verip satın aldı yanmaklığı
Gerçek sözümdür asla onun yalanı yok

sonraki
Divanı Hikmet görseller için
Resim Galerisi