114. Hikmet

Allah yadı nurunu kime armağan eylese
Nefs, hevâ, ben-benlikten kalır imiş
Kul eğer zâkir olup Allah dese
Tutmuş gönül pasını giderir imiş

"Fezküruni ezkürkum"işitip nida
Zikrini söyleyip emrini tutup müşahede
Girip kabre çekip türlü mücahede
Aşık canlar sır şarabını içer imiş

Aşıklara olup Hakkın inayeti
Bâtın içinde açılır keşif ve kerameti
Dillerine saçıp her an Hakk rahmeti
Fani olup masivâdan geçer imiş

Sırları keşfeder olup bâtın gözünü açıp
Hakk aşıkı bu dünyayı terkedip kaçıp
Nefs-heva gözünü oyup boynunu kesip
Mahvolup şeytan ondan kaçar imiş

Bildi şimdi Kul Hoca Ahmed aşkdan anlayıp
Candan geçip bu yola gönül bağlayıp
Eyvah ömrüm zayi geçti diye ağlayıp
Pişmanlığın acısından uçar imiş

sonraki
Divanı Hikmet görseller için
Resim Galerisi