34. Hikmet

Ey sultanım iki cihan hakanı
Sensin kulunun arkası, sığınağı

Dileyip daima senin o temiz zatını
Şeytanlar şerrinden ver kurtuluşu

Bu şeytanın şerrinden kime kaçarım
Senin önündedir kemahın sarrı

Allah'ım sana ben yandım şimdi
Özünsün herkese rızk veren Allah

"Kiramen katibin" adlı melek
Çöl kumlarından çok günahı

Muhammed ki aleme yol göstericidir
O günde olacaktır yardımcı

Okuyup kitabımı görsem hiç amel yok
Başımı önüme eğip olacağım pişman

Ki ben derim "bu işi yaptığım yok"
Bütün organlarım olacaktır şahid

Ölümün elinden hiç kimse kurtulmaz
Kalender ol başına giy külahı

Cehennem üstüne kurulu sıratı
Görüp kullar eyler figan-ahı

Hoca Ahmed Yesevi sen ağla daima
Sahiblik etmez sana yarınki ahı

sonraki
Divanı Hikmet görseller için
Resim Galerisi