75. Hikmet

Hiç bilmedim nasıl geçti ömrüm benim;
Sorar olsa, ben kul orda ne eylerim ?
Nasıl olacak, yola koysan ben acizi;
Sorar olsa, ben kul orda ne eylerim?

Yoldan çıkıp azdığımı bilmedim ben;
Hakk sözünü kulağıma almadım ben;
Bu dünyadan gideceğimi bilmedim ben;
Sorar olsa, ben kul orda ne eylerim ?

Geçenlerden ibret alıp yola girmeyip,
Nefes, feryad söyleyip orada tutuşup yanmayıp,
Gece gündüz yürümüşüm kendimi bilmeyip;
Sorar olsa, ben kul orda ne eylerim ?

Canın çıkıp bedenin yatar dar kabirde;
Sorucular gelip sorsa o durumda
Akar yaşım, gider şuurum o zamanda
Sorar olsa, ben kul orda ne eylerim ?

Gafillikte yürüdün sen it gibi gezerek
Bedenin yatar dar kabirde çok şişerek
İş kılmadın sen Tanrı'ya göğsünü deşerek
Sorar olsa, ben kul orda ne eylerim ?

 Kul Hoca Ahmed, bu dünyada tevbe eyle
Tevbe eyleyip yol başına varıp de
Seçkin kullar gibi azığını alıp yürü
Sorar olsa, ben kul orda ne eylerim?

sonraki
Divanı Hikmet görseller için
Resim Galerisi