117. Hikmet

Melamet şarabından içen cemaline battı ya
Mürşid elinden mey içen nurlarına battı ya 

Ak yüzlü ile kara yüzlü çok görmüştü devran
Himmet eyleyip ataya köpek görünümlü oldu ya

İbrahim’den şüphe eden ateş yakınca gül açılan
İnanmazsan gelip bak görüp bilip dedi ya

Şeytan yoluna giren; Ahmed'e taşlar atan
Toprağın altında tek başına yalnız olup yattı ya

Evliyaya yetişenler dünyasından geçenler
İhlaslı kul halk içinde muradına yetti ya

Kul Hoca Ahmed özünü bil günahını hazır kıl 
Gaflet ile yatma şeytan benden kaçtı ya

sonraki
Divanı Hikmet görseller için
Resim Galerisi