161. Hikmet

Aşıkları daima diler didarını,
Seherlerde gaflet ile yatmaz olur.
Nâdânlardan işbu sırrı pinhan kılıp,
Cahillere aşıkım deyip söylemez olur.
 
Arif, aşık dünya için gam yemedi,
Bu dünyada izzet-hürmet ver demedi.
Gece-gündüz göz yaşından ayrılmadı,
Gaflet ile gamlarına batmaz olur.

Ariflerin dergâhıdır cevher kaynağı,
O denizde la’l ve cevher yok imkanı,
Hesabını bilir orada aşk sultanı,
Aşıkların aklı ona yetmez olur.

Aşıkları dalgıç olub batsa deryaya,
Çıksa oradan ulu inciler olur peyda.
Candan geçmeden canan yüzünü görmek nerede?
Zahmet ile bulduğun elden gitmez olur.

Fanî fena olmadan görmez fena mülkünü,
Aşık olsa, pinhan kılır varlık derdini.
Hasret tanı hasret ile geçer mi ki?
Gam dağından emek vermedikçe geçmez olur.

O engelden himmet ile aşamayasın,
Dört yüz kırk dört yaşın ile yaşamayasın,
Üç yüz altmış bendi bağını çözemeyesin,
Mihnet çekmeden rahat tanı atmaz olur.

Kul Hoca Ahmed erenlerini yad eyleyip,
Hikmet söyleyip, işbu sözü kıldı beyan,
Dinleyiniz, işbu sözü, bütün dostlar,
Yalan sözü cemaate yaymaz olur.

sonraki
Divanı Hikmet görseller için
Resim Galerisi