156. Hikmet

İradete geldik ise, ey yaranlar,
Kelamından hoş acaib sırrı gördüm.
"Mutu kable en temutu" haber verdi,
O sebebden nice yıllar yalı gördüm.

Havz-ı kevser dört burcunda Rasul’ün dört dostu,
Yüzlerinden akıp duran nuru gördüm.
Arşdın arşga uçar o dem hayret içre,
Levhul-mahfuz tahtasında inciyi gördüm.

Can bülbülü şakıyıp kalktı söze başlayıp,
Bu sözleri defter kılan inciyi gördüm.
Aşıkları girdirirler cennet içre,
Gece-gündüz bakıp duran huriyi kördüm.

Gözüm yaşı revan oldu çeşme gibi,
Gurbet içre iradeti karşı gördüm.
Hak rızasını bilenlere hemrah oldum,
Erenlerin hizmetinde hurini gördüm.

Kul Yesevi, geç uyandın deyip söylediler
Erenler öğütünü alıp, yolu gördüm.
sonraki
Divanı Hikmet görseller için
Resim Galerisi