113. Hikmet

"La ilahe illallah" diyen kulun ağzından
Bir yeşil kuş olarak uçar imiş
Kanatları dokunmuş inci yakutdan
Kanatlanıp arştan arşa uçar imiş

O kuşa kudret ile bin dil verince
Bütün dillerde o kulu Hakk’dan isteyince
Rabbani çengelini vurup yolunca
Gece-gündüz âffeyle"deyip söyler imiş

Ey dostlar o kuşun gerçeğini
Ben söyleyim siz dinleyin beyanını
Çok cahiller bilmez o kuşun değerini
Elini tutup cennet içine girer imiş

O kuş der asla dinmeden ben bir zaman
Ta vermese Kadir bana emniyet yurdu
Hiç kalmayınca bu gönülde zerre şüphe
Ondan sonra karar bulup konar imiş

Oruç tutup namaz kılıp tevbe eyleyen
Seherlerde kalkıp Allah diye kulluk eyleyen
Şeyhlerin hizmetini tamam eyleyen
Öyle kullar Hakk cemalini görür imiş

Bu Yesevi Miskin Ahmed hayran kalıp
"La İlahe illallah"ı dile alıp
Hakk zikrini can ve gönlüne vasıl eyleyip
Uç kuşu mekansızlıkta görür imiş

sonraki
Divanı Hikmet görseller için
Resim Galerisi