17. Hikmet

  
Gönül gözünü ışıldatmadan ibadet eylese,
Dergâhına makbul değil, bildim ben işte.
Hakikatten bu sözleri temiz öğrenip
Lamekân'da Hakk'tan dersler aldım ben işte.

Bir ve Var'ım dersler verdi perde açıp;
Yer ve gökte duramadı şeytan kaçıp;
Şölen eyleyip, vahdet meyinden doyası içip,
Lamekân'da Hakk'tan dersler aldım ben işte.

Aşk makamı türlü makam, aklın ermez
Baştan ayağa zorluk, cefa, sıkıntı gitmez;
Melâmetler, ihanetler eylese, geçmez;
Lamekân'da Hakk'tan dersler aldım ben işte.

Aşk belâsı başa düşse, ağlar eyler
Aklını alıp, şaşkın kılıp, hayran eyler
Gönül gözü açıldıktan sonra giryan eyler
Lamekân'da Hakk'tan dersler aldım ben işte.

Ağlar idim seher vaktinde nida geldi
"Cemalimi göstereyim."deyip vaad eyledi
Aklımı alıp, şaşkın kılıp aşkını saldı
Lamekân'da Hakk'tan dersler aldım ben işte.

Burada cefa çekenlere cemali taht
Mahşergünü bağışlar hem taht ve baht;
Yarattığında eyleyen kendisi aşığa ahd
Lamekân'da Hakk'tan dersler aldım ben işte.

Çöller gezip, halktan bezip aşkını sor
Kul olsan, Hakk'tan korkup ağlayıp yürü
Cemalini talep eylersen, hazır ol
Lamekân'da Hakk'tan dersler aldım ben işte.

 Gözlerimden kanlar döküp yâd etmedim;
Yüz bin türlü sıkıntıya koydun, feryad etmedim
Senden korkup hasta gönlümü şâd etmedim
Lamekân'da Hakk'tan dersler aldım ben işte.

Allah derdi satılık değildir, satıp alsan;
Pir-i kamil hizmetinde toprak olmasan;
Hak yoluna girmek olmaz, temiz olmasan;
Lamekân'da Hakk'tan dersler aldım ben işte.

Ey arkadaşlar, aşk derdine deva olmaz;
Diri oldukça aşk defteri tamam olmaz
Dar lahidde kemikleri ayrık olmaz
Lamekân'da Hakk'tan dersler aldım ben işte.

Aşk padişah, âşık fakir, nefes alamaz;
Hak'tan izin olmadıkça konuşamaz;
Hak öğüdünü alan dünya arayamaz
Lamekân'da Hakk'tan dersler aldım ben işte.

Kul Hoca Ahmed, yedi yaşta dersler aldım;
Sekizimde dünya tasasını terk eyledim;
Dokuzumda Hüda'mı hazır bildim;
 Lamekân'da Hakk'tan dersler aldım ben işte.

sonraki
Divanı Hikmet görseller için
Resim Galerisi