136. Hikmet

Bu sırrı bilmeyen cahil kişi
Dervişlerin değerini ne zaman bilir?
Dil ucuyla ümmetim diye iddia eder
Mustafa'nın değerini ne zaman bilir?

Tarikatın lezzetinden tadan kişi
Dünyasını din yolunda satan kişi
Gece-gündüz gözde yaşı akan kişi
Bu dünyanın değerini ne zaman bilir?

Gece-gündüz ibadet eylese o aşık
Bu dünyada günahından olur uzak
Dervişleri gıybet eden o münafık
Marifetin değerini ne zaman bilir?

Dünya malını yığıb yolu yitirenler
Kısa ömrünü küfr içinde geçirenler
Kılavuzsuz kırlarda yürüyenler
Muhabbetin değerini ne zaman bilir?

Çok kişiler iddia eder nefsini gözetip
Yeyip-içip hayvan gibi geceleri yatıp
Oruç tutmaz, zekat vermez hem utanıp
Hakk Teala’nın değerini ne zaman bilir?

"Külli muttaki alimen" diye söyledi Rasul
Ey Kul Ahmed bu hadisi eyle kabul
Suyri halkı kabul eylemeyip oldu melûl
Cahil halkı pir değerini ne zaman bilir? 

sonraki
Divanı Hikmet görseller için
Resim Galerisi