186. Hikmet


Hak Rasulü ölmeden önce ölün dedi,
Didar için ölmeden önce ölmeyim mi?
"Mutu Kable en temutu" olun dedi,
Didar için ölmeden önce ölmeyim mi?

Ey dostlar, didar için eda oldum,
Bu dünyada mihnet çekip köle oldum,
Fena olup ev-barkdan uzak oldum,
Didar için ölmeden önce ölmeyim mi? 

Muhabbetin deryasında dalıp batıp,
Dalgıç gibi o deryadan cevher bolup,
Canım verip şevk şarabını doya içip,
Didar için ölmeden önce ölmeyim mi?

Evvel-ahir iyiler gitti, kaldım yalnız,
Nâdânlardan işitmedim bir yahşi söz,
Kalbim yoktur, dilim yoktur, kulak hem göz,
Didar için ölmeden önce ölmeyim mi?

Enbiyalar ölmeden durup diri öldü,
Bu dünyada cefa tartıp nura battı,
Kafirlerden çok melamet, cefa çekti,
Didar için ölmeden önce ölmeyim mi?

Evliyalar bu alemde geda oldu,
Geçip eş-çocuğundan, ayrı oldu,
Candan geçip didar için, fena oldu,
Didar için ölmeden önce ölmeyim mi?

Muhabbetin pazarında sevda kılsam,
"Fakru fahri" melametini orada tartsam,
İki alem sevdasını gözden salsam,
Didar için ölmeden önce ölmeyim mi?

Kul Hoca Ahmed takvasından benzi solup 
"Mutu kable en temutu" okuyup erip,
Hak Mustafa hadisini sağlam tutup,
Didar için ölmeden önce ölmeyim mi?

sonraki
Divanı Hikmet görseller için
Resim Galerisi