11. Hikmet

  
Ey dostlar temiz aşkını ele aldım
Bu dünyayı düşman tutup yürüdüm ben işte
Yakam tutup hazretine sığınıp geldim
Aşk kapısında Mansur gibi oldum ben işte

Aşk yolunda aşık olup Mansur geçti
Belini bağlayıp Hakk işini sıkı tuttu
Melametler ihanetler çok işitti
Ey müminler hem Mansur oldum ben işte

Aşık Mansur "Enel Hakk' i dile getirdi
Cebrail gelerek "Enel Hakk"ı beraber söyledi
Cebrail gelerek başın ver deyip yola saldı
Darağacına asılıp cemalini gördüm ben işte

Mansur gelince darağacı eğilip kendi aldı
Batın gözü açık olanlar hayran kaldı
Işık salıp Allah kendisi nazar eyledi
Ey sevgili deyip cemalini gördüm ben işte

Nida geldi o darağacına çok boğma" diye
"Sıkı dur her yan bakıp sen ağma"diye
Taşa dedi "Emrimi tutup sen değmeyesin"
Levh-i Mahfuz tahtasında gördüm ben işte

Üçyüz molla yığılıp yazdı çok rivayet
Şeriatdır ben de yazayım bir rivayet
Tarikatda hakikatda haktır himaye etmek
Başımı verip Hakk sırrını bildim ben işte

"Enel Hakk'ın manasını bilmez cahil
Bilge gerek bu yollarda mertlerin denizi
Akıllı kullar Hakk yadını dedi sevgili
Candan geçip Sevgili'yi sevdim ben işte

İma eyledim bilge olsa ibret alsın
Zahir ilminden yazıp söyledim işaret kalsın
İnci gevher sözlerimi gönlüne koysun
Halden deyip aşıklara verdim ben işte

Sahibsiz Mansur hor görülmekle oldu tam
Bir söz ile dostlardan oldu ayrı
Kalb halini hiç kimse bilmez Tanrım tanık
Kanlar yutup ben hem tanık oldum ben işte

Şeyh Mansur'un "Enel Hakk"ı yersiz değil
Yolu bulan bize benzer günahkar değil
Her soysuzlar bu sözlerden haberli değil
Haberli olup Hakk kokusu aldım ben işte

Bir gece seherde garip Mansur çok ağladı
Işık salıp Allah kendisi rahmeyledi
Ondan sonra kırklar bakarak şarap verdi
Bilgelere bu sözleri dedim ben işte

Cahillere essiz sözüm hayfı hikmet
İnsanım deyip belini bağlar hani himmet
Dünya için birbirine eylemez şefkat
Zalimlere esir olup öldüm ben işte

Zalimlerde had ne ola bizde günah
Dervişlerin huyu kötü, geçmez dua
O sebepten sultan kılar bize cefa
Ayet hadis anlamından söyledim ben işte

Zalim eğer cefa eylese Allah de
Elini açıp dua eyleyip boyun eğ
Hakk yardımına yetmez olsa endişe eyle
Hakk'dan işitip bu sözleri söyledim ben işte

Zalim eğer zulüm eylese bana ağla
Yaşını saçarak bana sığınıp belini bağla
Haram şüphe terk ederek yürek dağla
Zalimlere yüzbin bela verdim ben işte

Zalimlerin yakınlığı nedir ben yaratan
Yaradan'ı aklına getirmeden sen unutan
Benden vazgeçip zalimlerin elini tutan
Zalimlere kendim kıymet verdim ben işte

Sana ceza Yaradan'a yalvarmadın
Allah deyip geceleri kalkıp inlemedin
Gerçeklerden sözler söyledim işitmedin
Zalimlerin elini uzun kıldım ben

Ey habersiz Hakk'â gönül yürütmedin
Dünya haram ondan gönül soğutmadın
Nefsden geçib Allah'a doğru yönelmedin
Bu nefs için ağlamaklı ve şaşkın oldum ben işte

Zalimleri şikayet etme zalim kendin
Huyun riya etki etmez halka sözün
Dünya malını dolu verdim doymaz gözün
Harisleri "Siccin" içine saldım ben işte

Kızıl dudağı hareketlenip söyledi seni
Can ve kalbim ümmetlerinin gözünün aydınlığı
Hakk'a kul bana ümmet olan hani
Gerçek ümmetin sinesine koydum ben işte

Kul Hoca Ahmed Hakk sözünü söyleyip geçti
Aynel-yakin tarikatta bozlayıp geçti
İlmel-yakin Şeriatı gözleyip geçti
Hakkel-yakin hakikatından söyledim ben işte

sonraki
Divanı Hikmet görseller için
Resim Galerisi