152. Hikmet

Evvel senin hamdini söyleyim, Kadir Huda,
Sen zebanım cari eyle hazır ilah.
Günah derdi hasta etti, ver deva,
Günahımdan sana ağlayıp geldim ben işte.

Günahımı beyan eylesem, yere sığmaz,
Senden özge kime gideyim, elimi almaz,
Hadi özün, sensiz hiç kimse yola koymaz,
Günahımdan sana ağlayıp geldim ben işte.

Günahkarım, her ne olsam sana oldum,
Rahman Melik’im, yüz çevirme, sığınıb geldim.
Ey Sevgili, lutf etmesen, yolda kaldım,
Günahımdan sana ağlayıp geldim ben işte.
 
Ya İlahi, günahımdan dermansızım ,
Sana layık amel etmeyip hüsrandayım.
Her ne eylesen, özün eyle, ayıplıyım,
Günahımdan sana ağlayıp geldim ben işte.

Günahımı her kim görse, benden bizâr,
Lutf ve kerem özün eylesen, hepsi zarar.
Yaprak bitmez yere baksan, olur gülzâr,
Günahımdan sana ağlayıp geldim ben işte.

Sen azadlık beratını versen kolay,
Rahmet derya katre damlasa, halim handan.
Feyz u fütuh dola versen canım kurban,
Günahımdan sana ağlayıp geldim ben işte.
 
Tevbe edip, günahımdan sana ağlayım,
Muhabbetin ateşi ile yürek dağlayım.
Hak yolunda başım verip, iman oynayım,
Günahımdan sana ağlayıp geldim ben işte.

Kul olsan, tevbe eyle hala fırsat,
Yiğitlikte riyazet kıl, an ganimet.
Yaşlanıp-yıkılıp eylemezsin Hakk’a taat,
Günahımdan sana ağlayıp geldim ben işte.

İki alem kulunumdur, Gaffarımsın,
Şeytan lanetli yoldan çevirse, derdime çaresin.
Yere sığmaz günah kıldım, Settarımsın,
Günahımdan sana ağlayıp geldim ben işte.

Bu yolların ukbası çok başım dondu,
Ağlamayım mı, garibliğin oku deldi.
Benden önce bütün talib Hakk’a yetti,
Günahımdan sana ağlayıp geldim ben işte.

Canım tanık, cismim günah, gönlüm günah,
Ne dil ile burada ben deyim sana, “İlah”.
Ben ağlamayım kim ağlasın, halim berbat?
Günahımdan sana ağlayıp geldim ben işte.

Tenim isyan, sözüm yalan, kârım hata,
Günahım çok sınırsızdır, vah hasreta.
Rahmet lutfun kamu kılsan bize lütuf,
Günahımdan sana ağlayıp geldim ben işte.

Rahman Melikim nefsi verdin bana, La-La,
Ne dil ile söyleyim sana hamd ü senâ.
Dergâhına ağlayıp geldim, ver deva,
Günahımdan sana ağlayıp geldim ben işte.

Ey yaranlar, kafir nefse altmış baş var,
Her başında yüz bin şeytan askeri var.
Has ulular nefs elinde toprakdan hor,
Günahımdan sana ağlayıp geldim ben işte.

Riyazeti kırk gün çekib bir baş gitti,
Fecr vakti bakıp gördü: onaylayıp çıktı.
Garib Edhem nefs elinde türlü şaştı,
Günahımdan sana ağlayıp geldim ben işte.

Elin açıp, münacatını Hakk’a kıldı,
Can u dilde tevbe edip, Bilinçsiz oldu.
Nedâmetde saç ve sakal yolup aldı,
Günahımdan sana ağlayıp geldim ben işte.

Garib Edhem nefs elinde feryad eyledi,
Tahtdan geçib, Rahman’ını yad eyledi.
Garib, yetim gönlün avlayıp, şad eyledi,
Günahımdan sana ağlayıp geldim ben işte.

Dergâhına ağlayıp geldi Kul Hoca Ahmed,
Ümidim çok, kıyametde kılsan rahmet.
Çekincem yok lanetli şeytan kılsa zahmet,
Günahımdan sana ağlayıp geldim ben işte.

sonraki
Divanı Hikmet görseller için
Resim Galerisi