101. Hikmet

Gariplikte garip olan garipler
Gariplik halini bilen garipler

Sebep ile uzak yere gidince
Kardeş kadrini bilen garipler

Susayınca suya muhtaç olan
Diriyken ağlayıp ölen garipler

Kimse bilmez gariblerin hali nicedir
Meğer bilse garip olan garibler

Gariplik zor iştir ey azizim
Kim o kıymetsiz olur miskin garipler

Gel şimdi Ahmed kendine bak
Garipsin sen garip miskin garipler

sonraki
Divanı Hikmet görseller için
Resim Galerisi