94. Hikmet

Hû halkası kuruldu, ey dervişler, geliniz
Hakk sofrası yayıldı, ondan pay alınız.

Zahir ilmini okuyarak, hâl ilmine ulaşarak,
Yokluk içine batarak varlıklardan alınız.

Yırtıp şefkat perdesini, dileyip cemal vadesini
Açıp gönülün merkezini müşahede eyleyiniz

Hû bıçkısını alarak, nefs başına salarak,
Gece gündüz tâlipler, canı kurban eyleyiniz.

Halka içinde " Hû " deyiniz, aşk ateşine yanınız,
Beden-can ile tâlipler, tekbir başlayıp deyiniz.

"Hű-Hű "diye inleyip, " Hű "demekte mâna var,
Cemalinden ümitli, rahmetinden alınız.

Kul Hoca Ahmed kul olan, yol üstünde kül olan,
Tâliplere mül olan, ondan ibret alınız.

sonraki
Divanı Hikmet görseller için
Resim Galerisi