122. Hikmet

Ey dostlar aşk dalgıçı olmayınca
Vahdaniyet deryasına girse olmaz
O deryanın gevheridir Hakk visali
Candan geçip girmeyince görse olmaz

Himmet kemerini can beline sağlam sarmayınca
Masivanın muhabbetini özden salmayınca
Gözyaşını niyaz eyleyip yakarışını söylemeden
Sırlar yolunu merdlerden bilse olmaz

"Yuhibbuhum" şarabını içmeyince
"Ve yuhibbunehu" libasını giymeyince
Riyazetin boynunu boğmayınca
Hakk cemalini muradınca görse olmaz

"Limâ Allah" makamına varmayınca
"En temûtu" sarayına girmeyince
"Fenâfillah" deryasına batmayınca
"Bekâbillah" gevherinden alsa olmaz

Şeriatın kisvesini giymeyince
Tarikatın Burak'ına binmeyince
Cezbe ve coşku alemine gitmeyince
Hakikatın meydanına girse olmaz

Mertlerin muradıdır Hakk’ın cemali
Hakkın cemali gerek olsa ol uykusuzlardan
Kul Hoca Ahmed seher vaktinde dök gözyaşı
Uykusuz olmadan Hakk cemalin görse 

sonraki
Divanı Hikmet görseller için
Resim Galerisi