74. Hikmet

Ömrüm bitti gaflet ile yel gibi geçti
Hasretinde gözden yaşı kan gibi gitti
Bildim dostlar bu aklım şimdi yetti
Seherlerde kalkıp taat eyleyesim gelir

Seherlerde Kur'an okuyup yakarsam
Hazret'ine el kaldırıp dua eylesem
Ağlayıp bu canımı feda eylesem
Seherlerde kalkıp taat eyleyesim gelir

Hırs-heva-nefs yolunu bırakmak gerek
Mansur gibi darağacı başına binmek gerek
Nesimi gibi can acısını çekmek gerek
Seherlerde kalkıp taat eyleyesim gelir

"Fezkûruni ezkûrküm" ayetinden
İman oldu Hakk Teala taatinden
Geçmek gerek bu nefsin rahatından
Seherlerde kalkıp taat eyleyesim gelir

Zahidlere zühd, amel ve takva gerek
Riyazetli aşıklara fetva gerek
O tarikat er olana dava gerek
Seherlerde kalkıp taat eyleyesim gelir

Temizler gönül pasını "Hu-Hu" zikri
Aşıkların gece-gündüz "Hu" muradı
"Hu-Hu" diye can veresin Kul Ahmedi
Seherlerde kalkıp taat eyleyesim gelir

sonraki
Divanı Hikmet görseller için
Resim Galerisi