255. Hikmet

 


    
Ölüm geldi bize dikilip, gelin, dostlar, kederlenelim,
Gece-gündüz dinmeden zikrin deyip, seherlerde ağlaşalım.

Bizden önce gidenlerin, muradına yetenlerin,
Hak emrini tutanların izini takip edip izleyelim.

Râzı olun else kazâ, sâbir olun gelse belâ,
Şeytan dese kılma duâ, şâyed kabul kılacak Hüdâ.
Ağlayıp durup akşam sabâh, Hak zikrini hoşlaşalım.

Ten ülkesini eyleyip ribât, daim kılıp ziyafet, sevinç,
Dostlar, boşuna geçti hayat, gelin cihan kezleşelim.

Ten, ruh ve can hepsinde himmet kârın başlayalım,
Olacak bu can senden cüda, almadan önce hoşlaşalım.

Yürü Kul Hoca Ahmed, âh vurup, gez cihanı dolaşarak 
Dünyâ ile rezil olup, kime varıp sırlaşalım? 
    

sonraki
Divanı Hikmet görseller için
Resim Galerisi