200. Hikmet

 
Adem oğlu ölesi, yer altına giresi,
Kim iyidir kim kötü, orada malum olası. 

Burada özünü bilenler, Hakk’a kulluk kılanlar,
Hak yoluna girenler, aydınlık yüzlü olası.

Benim, kulum diyenler, yer yüzüne gelenler,
Haram-şüpheli yiyenler, bir-bir cevab veresi.

Burada özünü bilmeyen, nasihatı almayan,
Beş vakit namaz kılmayan, orada rüsva olası.

Eğer akıllı olsanız, nasihati alsanız,
Beş vakit namaz kılsanız, orada fayda olası.

Kulluk eyle kuluna, gir Hakk’ın yoluna,
Bağışlanan kuluna, huriler karşı gelesi.

Hak’tan ferman olduğunda, Azrail can aldığında,
Soru-sual kıldığında, orada hayran kalası.

Hayran olmaz o kişi, aksa gözünün yaşı,
Hak ile olsa işi, cevab kolay olası.

Taat eyle kış ve yaz, Kul Hoca Ahmed, için için yan,
Yüzü kara namazsız, orada rezil olası.

sonraki
Divanı Hikmet görseller için
Resim Galerisi