55. Hikmet

Azim zikri yüce zikirdir, söyler olsam,
Ballar gibi tatlı olur dilim benim.
Kendim fakir, ikrar eyledim, oldum hakir
Kanat çırpıp uçar, kuş gibi gönlûm benim.

Türlü aşım, türlü işim, dertli başım;
Ayırdı canım, gitti şuurum, aktı yaşım;
Günah ile doldu bütün içim, dışım;
Niyazsızım, açıversin yolumu benim.

Gözüm düştü, gönlüm uçtu, Arş'a aştı;
Ömrüm geçti, nefsim kaçtı, denizim taştı;
Kervan göçtü, menzil aştı, yorulup düştü
Sır ulaştı, nasıl olacak halim benim ?

Sûret burada, siret orada, kudretinde;
Uzun gecede, aydınlık günde, gönlüm orada;
Yürür gecede, olup kul, hepsi nerede,
Sorsa orada, gûnahkârdır dilim benim.

İçtim şarap, oldum harap, aslım toprak
Geldim körab, gönlüm serap, aşka pür-ab
Hak'tan hitap gelse, görmez kullar azap;
Pınar gibi akar gözden yaşım benim.

Düştüm uzar, Burak tozar, gitse pazar;
Dünya pazar, içine girip kullar azar;
Başım dertli, yaşım sızar, kanım tozar
Adım Ahmed, Türkistan'dır ilim benim.

sonraki
Divanı Hikmet görseller için
Resim Galerisi