77. Hikmet

Şeriatın şartlarını bilen aşık
Tarikatın makamını bilir dostlar
Tarikat işlerini tamam eyleyip
Hakikatın deryasına batar dostlar

Cemalini görmek olmaz gece gündüz uyuyup
Temiz aşkını ele almadan, olmaz yürüyüp
Hakikatın deryasının tehlikeleri çok
Hiç uymadan cemalini gördüm dostlar

Ey aşık bu dünyada sıkıntı çek
Çektiğin sıkıntı ve eziyetleri rahatlık bil
"Hu" sohbetini kuran yere kendini vur
Vuran aşık muradına yeter dostlar

Bu yolların belasıdır kaygı sıkıntı
Sıkıntı çekip cefa çeken görür rahat
Seherlerde ağlamak güzel saadet
"Hu-Hu' diye bu dünyadan geçer dostlar

Gerçek gönül ile ağlayanlar göre cemal
Sübhan Rabb'im eyleye armağan
Kılavuzsuz yola girmen aynı hata
Yola giren menzillerden geçer dostlar

Vah ne yazık geçti ömrüm bilmeden kaldım
Bu dünyanın sebeplerini ele aldım
Dünyayı arayıp din işini arkaya koydum
Bilemem halim nice olur dostlar

Muhabbetin şarabından tatmayanlar
Bayezid gibi her gün özünü satmayanlar
Bu dűnyanın izzetinden geçmeyenler
Hayvandırlar belki ondan beter dostlar

Aşık olsan aşk yoluna koy adımı
Dünya kaygısını boşayıp koy Edhem gibi
Akıllı isen dünya için yeme gam
Kıyamet günü cezalarını verir dostlar

Sır şarabını içen aşık kendini bilmez
Bu dünyanın izzetlerini gözüne iliştirmez
Yüzbin bilge nasihat etse öğüt almaz
"Vaşuka"deyip kendini bilmeden yürür dostlar

"Elest" günü Allah kendi nida eyledi
Kalu bela" deyip ruhlar cevap verdi
Hazrete doğru ruhlar uçup karşısına geldi
Öyle aşık Hakk cemalini görür dostlar

Kul Hoca Ahmed aşık olsan dünyayı bırak
Ahiretin azabından kaygı ye
Erenlerin yaptıklarını hem sen de yap
Hizmet eyleyen sonunda murad bulur dostlar

sonraki
Divanı Hikmet görseller için
Resim Galerisi