Divan-ı Hikmet Resim Galerisi


Yesevi külliyesinin ön cephesini teşkil eden batı duvarından görünümü.

Unesco tarafından korunmaya alınan tarihi bir "Divan-ı Hikmet" Nüshası'nın iki sayfası.

Zengi Ata Türbesi,
Taşkent-Özbekistan

Ahmed Yesevi'nin mürşidi Arslan Baba'nın Kazakistan'ın Otrar şehri yakınlarındaki türbesi.

"Ya Hazret Sultan Hoca Ahmed Yesevi Kaddesallhu Sırrahu"
(Hat: Hüseyin KUTLU Tezhib: Müzehher BİCE)

Hoca Ahmed Yesevi'nin Mührü
(Çevre Tezhibi: Müzehher BİCE)

Yesevi külliyesinin kubbe kasnağı çerçevesinin üç yönünde devam eden ve En'am suresinin 59-63. ayetlerini içeren hat yazısı.

Yesevi Dergahı sancağının tuğ şeklindeki baş kısmı.

Şeraitü'l-İman (İmanın Şartları) , (Kazan, 1894)

Ahmed Yesevi'yi bütün Türklerin bağlı olduğu silsilenin başı olarak gösteren satırlar (1894)

Yesevi Külliyesi, bir dini bayram günü.

Aslan Baba Türbesinden başka bir kare

Dr. Nadirhan Hasan tarafından hazırlanan ve Taşkent'te basılan 'Yeni Bulunan Hikmetler' kitabının kapağı.

Ahmed Yesevi'nin halvete girerek ömrünün son yıllarını geçirdiği yer altı hücresinin bulunduğu mescid.Yesi-Kazakistan.

Yesi'deki halvethaneye konulmuş olan ve Ahmed Yesevi'yi halvet yaptığı yer altı hücresinde gösteren temsili resim.

Pir-i Türkistan Ahmed Yesevi

Hoca Ahmed Yesevi'nin kabir odasındaki sandukası.

İbrahim Ata Türbesi, Sayram-Kazakistan

Hoca Ahmed Yesevi'nin şeceresi (1.Bölüm)

Hoca Ahmed Yesevi'nin şeceresi (2.Bölüm)

Hoca Ahmed Yesevi'nin şeceresi (3.Bölüm)

Ahmed Yesevi Türbesinden bir başka kare,Yesi-Kazakistan

Yesevi külliyesinin güneybatı köşesinden görünümü.

Arslan Baba Türbesi,
Otrar-Kazakistan.


<< Divan-ı Hikmet Anasayfasına dön >>