80. Hikmet

Ey dostlar, bildireyim Hakk Resulû'nden
Ümmet olsan, işitip salat-selam söyleyin dostlar.
O büyük ve küçük alemler için rahmettir
Ümmet olsan, işitip salat-selam söyleyin dostlar.

Allah'ım armağan eyledi O’na Mirac
Rahmet denizi dolup aşırı dalgalandı
Koydu O’nun başı üzere “la-emrük" tac;
Gerçek ümmetseniz; işitip salât selâm söyleyin dostlar

Önce Cebrail alıp geldi O’na Burak;
Burak'a binip kıldı Hazret bin tumturak;
Burak uçup havalandı hinde'l-Irak;
Gerçek ümmetseniz; işitip salât selâm söyleyin dostlar

Aksa’ya varıp indi görün orada Server;
Yığıldılar bütün ruhlar, O peygamber
Mübarek nefes verdi ruhlar orada yekser
Gerçek ümmetseniz; işitip salât selâm söyleyin dostlar

Cebrail alıp o Hazreti havalandı;
O Sidretü’l-müntehâ’ya ulaştılar hemen
Mustafa’yı Cebrail eyledi güzel ser-efraz
Gerçek ümmetseniz; işitip salât selâm söyleyin dostlar

Makamından geçemeyip Cebrail kaldı;
Yularını o Mikail gelip aldı;
Son zamanda Mikâil yorulup kaldı;
Gerçek ümmetseniz; işitip salât selâm söyleyin dostlar

O İsrâfıl O'nu alıp uçtu cennete
O makamda Resûl eytedi değişik bir sefer
O hem kaldı makamında eyleyip figan
Gerçek ümmetseniz; işitip salât selâm söyleyin dostlar

Arş'a bakıp adım attı Resűlulah;
Naleyni koyayım dedi Hakk Mustafa;
Nida geldi: Naleyn ile sen adım at ha;
Gerçek ümmetseniz; işitip salât selâm söyleyin dostlar

Hakk tarafından nida geldi: "Erini beni
Ey Habib’im, bana yakın gel beri
Mahrem eyleyim has sırrıma şimdi seni...
Gerçek ümmetseniz; işitip salât selâm söyleyin dostlar

Hakk'a bakıp adım attı Resûlullah;
Hak’tan başka kimse yoktur orada yoldaş
Böyle makam kimseye yok, vallah-billah
Gerçek ümmetseniz; işitip salât selâm söyleyin dostlar

Gerçek ümmetsen, bu sözleri iyi bilip al;
Bu sözler seçkin ümmete bal benzeri
Münafıka uymaz bu söz, gelir melal;
Gerçek ümmetseniz; işitip salât selâm söyleyin dostlar

Münafıklar şüphe edip oldu münkir
Sabaha cehennemde dimağından çıkar bil duman
Sonra duyulan pişmanlıktan sana ne fayda
Gerçek ümmetseniz; işitip salât selâm söyleyin dostlar

Mustafa'nın Mirac'ına sal kulak;
Kim işitse, gönlü olur hoş sudan ak;
Gerçek ümmetsen, işitip ağla pınar misali
Gerçek ümmetseniz; işitip salât selâm söyleyin dostlar

Allah dedi: "Konuk olup geldin bana;
Ne kadar olsa, hâcetini söyle bana;
Eyleyip hoşnud hâcetini vereyim sana..."
Gerçek ümmetseniz; işitip salât selâm söyleyin dostlar

Resűl dedi: "Dilediğim asi ümmet;
Belağattan kırk yaşını kıl rahmet;
Ey Allah'ım, Sen'den rahmet, benden şefkat..."
Gerçek ümmetseniz; işitip salât selâm söyleyin dostlar

Dilediğini kabul eyledim, ya Hakk Rasûl;
Senin söylediğini kabul eyledim, olma melül;
Çok çok dile, hâcetini eyleyim kabul..."
Gerçek ümmetseniz; işitip salât selâm söyleyin dostlar

"Kırktan öte elti yaşı eyledim talep
Kimsesiz, yetim, ağlayıp geldim sana bakıp;
Gözümü diktim, ey Allah'ım, sana ağlayıp..."
Gerçek ümmetseniz; işitip salât selâm söyleyin dostlar

"Elli yaşı verdim sana, ya Mustafa;
Dönüp dile, benim hâcetleri verenim
Çokça dile, her ne desen, vereyim sana..."
Gerçek ümmetseniz; işitip salât selâm söyleyin dostlar

"Ey Allah'ım, altmış yaşı söyledim sana;
Sen kudretli, ben güçsüz, geldim sana;
Boyun sunup geldim senin dergâhına..."
Gerçek ümmetseniz; işitip salât selâm söyleyin dostlar

Allah dedi: "Hacetini söyledin bana;
Hoşnud ol şimdi benden ya Mustafa;
Ben razıyım sen de benden ol razı..."
Gerçek ümmetseniz; işitip salât selâm söyleyin dostlar

Rasûl dedi: "Şimdi dileyeyim yetmiş yaşı;
Gam çamuruna batıp kalan aralaşı;
Ümmetim deyip ben içmedim doyup aşı..."
Gerçek ümmetseniz; işitip salât selâm söyleyin dostlar

"Yetmiş yaşın havalesini eyle bana;
Kıyamet günü rahmetimi saçayım ona;
Gönlün ferahlasın, inayetim şimdi sana..."
Gerçek ümmetseniz; işitip salât selâm söyleyin dostlar

"Yetmiş yıldır bana kul, sana ümmet;
Çoluk-çocuk için çeken sıkıntı ve külfet;
O kuluma ben vermem aslâ zahmet.."
Gerçek ümmetseniz; işitip salât selâm söyleyin dostlar

"Yetmiş, seksen, doksan yaşa yetse kulum,
Bağışlayıp onun günahını yok eyleyim
Ümmetinin gamı gitsin, ol gamsız..."
Gerçek ümmetseniz; işitip salât selâm söyleyin dostlar

"Kul yaşlansa, Hoca verir berat yazısı
Kulum verse, ben vermesen, bana ayıp
Ey Habîb im, hoşnud ol, sen ol şad .. "
Gerçek ümmetseniz; işitip salât selâm söyleyin dostlar

Ey kardeş, mürik sözü yalan söylemez
Dini süstrak münafıklar neler demez;
O ezelden tire bahtlıdır, özge gelmez;
Gerçek ümmetseniz; işitip salât selâm söyleyin dostlar

Ey kardeş, münafığa olma yakın
Kim yakındır, başı üzere yüz bin külfet;
Baştan ayağa münafığın ziyan, zahmet;
Gerçek ümmetseniz; işitip salât selâm söyleyin dostlar

Hikmet eyledi Mirâc sözünü Kul Hoca Ahmed
Şükür Allah, Mustafa’ya eytedi evlâd
Arslan Baba'm hurma verip eyledi sevinçli
Gerçek ümmetseniz; işitip salât selâm söyleyin dostlar

sonraki
Divanı Hikmet görseller için
Resim Galerisi