125. Hikmet

Dostlarına açtım Rabb'im cevherini
Kolaylık ile o cevherden alsa olmaz
Cefa çekmeden mihnet çekmeden hizmet kılmadan
Bu Pir'in sarayına girse olmaz

Aşık kullar kaftan giyip Burak biner
Huri ve hizmetçiler sağ ve solu melekler
O Burak'a bakıp orada hayran kalır
Aşık olmadan o Burak’â binip olmaz

Rahman Melik'im rahmet eyleyip girdir yola
Rahmetinden müjde ver asi kula
Yoldan şaşıran kullarını koy yola
Kılavuzsuz bu yola girse olmaz  .

Muhabbetin denizine gömülüp bat
Aşıkların sohbetine özünü kat
Muhabbetin pazarına özünü sat
Özünü satmadan Hakk rahmetin alsa olmaz

Erenlerin izini arayıp yola girsen
Geç fani dünyadan gerçek kul olsan
Kılavuzsuz bu yola girer olsan
Arayıp onu bulmadıkça girse olmaz

Muhabbetin deryasına aç gözünü
Tevbe eyleyip Hakk yoluna al özünü
Muhabbetin deryasına sal özünü
Tevbe eylemeden bu sevdayı gütse olmaz

Şeriatın meydanına özünü koymadan
Tarikatın bahçesinde dolaşmadan
Hakikatın deryasından cevher almadan
Marifet adabını bilse olmaz

Kul Hoca Ahmed Hakk yolunda dur daima
Aşıklara derman ver devamlı olarak
Aşıkların arzusudur selam yurdu
Aşık olmadan selam yurduna girse olmaz

sonraki
Divanı Hikmet görseller için
Resim Galerisi