172. Hikmet


Seherde öter bülbüller, gül yadından her zaman,
Sen ötüversen ne olur, Hak yadından her zaman.

Her kurt ve kuş söylemekte her tür ile senâyı,
Kurt ve kuş gibi olmadın, Hu demedin her zaman.

Seher vaktinde kalkarlar, niyaz söyleşir Hak ile,
Sende himmet olmadı, niyaz söylemedin bir zaman.

Dünyaya boğulmuş oldun, küfr ve isyana doldun,
Şimdi özüne geldin, fikr eyle her zaman.

Bırak dünya fikrini, eyle Hakk’ın zikrini,
Boz şeytanın mülkünü, zakir ol her zaman.

Gerçekten olursun günahsız, bozulur bu ev-bark,
Nice okusan Kur’an, iman et bir zaman.

Kul Hoca Ahmed, belini iki yerden bağla,
Gelse ecel bırakmaz, canın alır şu zaman.

sonraki
Divanı Hikmet görseller için
Resim Galerisi