32. Hikmet

Ya İlahi, Kadir, Allah'ım
Rahmet eyle kuluna ey Rahman

Sığındım Zat'ına ey Allah'ım
Yaradan bütün alemin penahı

İcabet Sen'den ve başvurmak bendendir
Ey İlah-ı Zül-celal bütün hacetlerde

İlahi hacetimi Sen kolaylaştırır
Kerim'sin lutfiyle derdime deva eyle

Kerem ile affeyle ey Arif Zat
Ahiret azabından azad eyle

İlahi şeytanın şerrinden Sen sakla
Bütün günahlarımdan hem Sen sakla

Bütün günahlarımdan tevbe eyledim
Ki aklım başta değildi ben ondan ayıldım

Demiyorum beni candan ayırma
Son günümde imandan ayırma

İlahi herkesin feryadına yetiş
Bütün çaresizlerin imdadına yetiş

Asi kulunun Sen her hacetini ver
Bu devasız derdliye Sen deva ver

İlahi Sen affeyle takatım yok
Senin önünde layık ibadetim yok

İlahi pak Zat'ının hürmetinden
Uzaklaştır bizi şeytanın sıkıntısından

İlahi herkesi kulluğa has eyle
Beni benden alıp bir kez özgür eyle

Bana tevfik suyundan Sen içir
Kerem ile günahımı affeyle

Ki bilmeden sayısız günah işledim
Gönülleri yıkıp mahzun eyledim

Ki her asi rahmete layıktır
Gel ey Ahmed duaya ol muvafık

sonraki
Divanı Hikmet görseller için
Resim Galerisi