100. Hikmet

Hoş gaibden yetişti bir cemaat dervişler
Batınında Hu derler sırr-ı pinhan dervişler

Durmadan revan yürürler dursa tekbir söylerler
Bulsa sohbet kurarlar hoş sohbetli dervişler

Heybeleri dolu barış tesbihleri "La ilahe illallah"
Hizmet eder her sabah bela çekicidir dervişler

Heybeleri solgun cüppe gönlünde yüzbin derd
İşte bu dayanıksız dünya göze iliştirmez dervişler

Heybeleri omuzunda asaları elinde
Rabbim yâdı gönlünde Allah diye dervişler

Aslen fakir olsalar varlık alemini gezseler
Zâhir-bâtın düzseler saadetli dervişler

Şeyhler sır saklar hizmetide ol zinhar
Peygamberden yadigar kalmışlardır dervişler

Kul Hoca Ahmed miskin ol miskinlerden mana sor
Dervişliği bil huzur Hű kuşudır dervişler

sonraki
Divanı Hikmet görseller için
Resim Galerisi