223. Hikmet

 

Dervişlerin yediği para, rüşvet, ribadır,
Malını veren ahali yolu görüp varır.
Böyle müşkül olurmu kişi malın alana,
Kişi malın alanlar nasıl cevab verecektir?

Bu dünyâda kötünün kötülüğü yukadur,
Yalancı pir onundur, müridleri bükâdur.
Öyle şeyhin önünde türlü-türlü âdemler,
Birisi koyup, birisi önüne hem varmaktadır.

Üç bin yıllık sıratı kıyâmet günü kurunca, 
Müridlerin, başlamayan pirin yüzü karadır.
Sırat güzergâhında müridleri durmaktadır, 
Nereye varsa kararır yüzü, tümen aladır.

O şu şeyhin dergâhı şeytan ile beraber,
Beş gün geçer dünyâda bunca ehli hevâdır.
Kul Hoca Ahmed’in sözü inci ve cevher tanesidir, 
İnanmayan bu söze, orada yüzü karadır.
    


sonraki
Divanı Hikmet görseller için
Resim Galerisi