73. Hikmet

Nice yıllık mihribanım can idiler dostlarım;
Bu vücudum şehrini fani eylemektedir dostlarım.

Bu kafesin kuşu havalanmakta uçmağa;
Bir karanlık ışıksız yere varmaktadır, dostlarım.

Ey benim dostlarım, himmet tutun imanıma;
Düşmanım imanıma zahmet vermektedir, dostlarım.

İşbu can bizler ile nice yıllar var idi;
Hakk Teâlâ hükmü ile azmetmektedir dostlarım.

Bu benim organlarım canım ile mutlu idi;
Can çıkmağa bütün organlarım titreşmektedir dostlarım.  

Hakk emrine bütün âlemlerin halkı oldu razı;
O gerçek kullar daima râzıdır, dostlarım.

Kul Hoca Ahmed kuşu havalanmaktadır uçmağa,
Neylesin Miskin Hakk'ın hükmüdür, dostlarım.

sonraki
Divanı Hikmet görseller için
Resim Galerisi