104. Hikmet

Şeriatta mürşid olan garip kullar
Şeriattan onlar menzil alır olmalı
Namazına titiz olan mümin kullar
Cennet evini ümid edip durur olmalı 

Ölüm meleği emir ile canım alsa
Ağabey-kardeş herkes toplanıp tutuşup yansa
Yedi adım attıktan sonra kalır olsa
Münker-Nekir girip soru sorur olmalı

Münker-Nekir girip soru sorar olsa
O ateşli mızrak ile vurur olsa
Başım yanıp canım tenim ateşe yansa
İncitip canım dar kabirde yanar olmalı

Dört yüz kırk dört peygamber, mürsel, nebi
Kalmadı bu cihanda geçti hepsi
"Külli nefsin zaikatül mevt" ayeti
Kur’an içinde ondan haber verir olmalı

Şeriattan tarikattan beyan oldu
Hakikattan Kur’an sözü kelam oldu
Bu cihana Muhammed'in nuru doldu
O nur ile iki cihan aydınlanır olmalı

Muhabbetin pazarında dolanır
Aşıklar sevdalanıp yürür olmalı
Mahşer yerini bozmasın diye karıştırıp
Allah'ına karşı çıkıp yürür olmalı

Allah der eğer ki kulum neylerse eylesin
Her ne eylese melekler ikram eylesin
Aşksız adam aşk makamını görüp yürüsün
Hakk kudretini ifşa eyleyip yürür olmalı

Gerçek aşıklar kıyamet günü sorar devleti
Hakk önünde aziz olan görür izzet
Huri-gılman el bağlayıp eder hürmet
Can ve gönlünü sevindirip yürür olmalı

Hoş devlettir velilikte önder olsa
Adil olup bir mümini kadı eylese
O kadı bütün halkı razı eylese
Razılıktan cennet evini alır olmalı

Mümin kullar namaz kılıp olsa uzak
O kulun rengi olur böyle sarı
O hizmeti Hakk önünde olsa layık
Huri kızları karşılayıp kucaklar olmalı

Cahil kimse namazın kadrini nereden bilir
Her namazda iman baştan tazelenir
"Es-salat" dese gafil başını çevirip uyur
Gafillikden ömrünü yele satar olmalı

Kul Hoca Ahmed kulum desen ibadet eyle
Kıyametin geleceğini yakın bil
Hakkâ yakın olayım desen ibadet eyle
İbadet eyleyen Hakk'a yakın olur olmalı

sonraki
Divanı Hikmet görseller için
Resim Galerisi