50. Hikmet

Muhabbetin bahçesine bülbül gibi
Seherlerde feryad edip konasım gelir
O vakitde Allah'ımın cemalini
Mana gözü ile açıkça göresim gelir

Merdlerdir Hakk yolunun başçıları
Mürid ile Allah arasında elçileri
Vahdaniyet deryasının yolcuları
Dergahında varıp kapıcı olasım gelir

Hakka kavuşmayı dileyenler gece ve gündüz
Dinmeyip canı ile söyler Hu zikrini
Hakk'dan ilham yetişip gelir bilsen bunu
Ahiretin azığını alasım gelir

Muhabbetin asasını elime alıp
Saadetin hırkasını vücuduma koyup
Muhabbetin çekimi ile kanatlanıp
Marifetin dalına konasım gelir

Erenlerin hepsi gidip oldu mezar
Hüzünlenip ey dostlarım olun uykusuz
Musa gibi Tur dağında görüp cemal
"Rabbenzur İleyke" deyip söyleyesim gelir

Vah ne yazık sahipsiz ömrümü verdim yele
İbadetten hiçbir şey yok baksam ele
Kulluk kemerini geç bağladım şimdi bele
Himmet kılıp pir hizmetini yapasım gelir

Hoş mucize verdi iman armağanını
Tenim, canım, gönlüm, ruhum sevdasını
Sır kulağını alıp feryad sesini
Ses işitip canımı feda eylesim gelir

Kul Hoca Ahmed dünya ehlinden bil değil O
Riyazetsiz hiç alemi göstermez O
Allah demek mümin kula ar değil o
Hakk yadına canımı kurban edesim gelir

sonraki
Divanı Hikmet görseller için
Resim Galerisi