121. Hikmet

Aşık kişiler geceleri yatmasa iyidir
Her derd ve elem gelse feryad etmese iyidir

Başını yarıp kana boyayıp eylese sitemler
Vurdu bana diye zalime söz katmasa iyidir

Derviş olarak halk içinde tesbih çevirip
Sufi olarak aleme özünü satmasa iyidir

Geçen sufiler halk gözünden yürümeyip kaçtı
Hakk'ı dileyen halk içinde yürümese iyidir

Her yerde Allah hazır ve nazır eyletirler
Boş yere oturup Hakk'ı uzak etmese iyidir .

Sufi olarak saf ol ey Allah'ın kulu
Sufi olup o yalan demi geçmese iyidir

Allah dese eylese gizli sayısız bidatı
Öyle sufiler oruç, namaz kılmasa iyidir

Her kimi öz yolunda eyleyince tutkun
Sevgilinin divanesini ayıp etmese iyidir

Hakk’ı tanıyanlar özgeleri asla tanımazlar
Allah demeyen olsa onun ölmesi iyidir

Sufi olasın hay u heves eyleme asla  
Köpek nefsi için kullara kan tutmasa iyidir

Rezzak dedin verdi sana rızık ve nasip
Şeytan sözüne kul kulak asmasa iyidir

Hakk'dan işitip söyledi bunu Miskin Ahmed
Gerçek bağlısının sinesinden gitmese iyidir

sonraki
Divanı Hikmet görseller için
Resim Galerisi