166. Hikmet

Ey dostlarım, arifler halis sohbet ederler,
O sohbetde marifet incilerini saçarlar.
Sohbet vakti hazır ol, erenlere nâzir ol!
O haletde erenler, ere nazar kılırlar.

Halet vakti erenler deryalara yüzlense,
Tabanları nem olmadan, deryaları geçerler.
Mürid olsan mürşide, muhkem ol, ey talib,
Müridlerini mürşidler her konu ile sınarlar.

Himmet tutsa erenler gözü yumup açana dek,
Deryaları eğerler, dağları hem keserler.
Tanrı’nın sevdiği kişinin, işi O’nun iledir,
Her kimi Hak sevmiştir, herkes onu severler.
 
Özlerinin muradını gerçek aşıklar dilemez,
Mâşukunun muradını daima onlar dilerler.
Kul Hoca Ahmed, vakıf ol, feyz ve rahmet kapısını,
Zikr ve taat vaktinde, melekler açarlar.
sonraki
Divanı Hikmet görseller için
Resim Galerisi