Bu sitede Hoca Ahmet Yesevi'nin Divanı-ı Hikmet adlı eseri yayınlanmaktadır.

Divan-ı Hikmet, toplam 256 adet hikmetten oluşuyor.

Sol menüdeki her sayı ayrı bir hikmeti içermektedir.

Bilgisayar üzerinden uzun yazılar okumak gözlerinizi yoruyor ise:

*Daha Okunaklı Yazılar ipucuna göz atabilir

ya da

* Divanı Hikmet'i kitap olarak satın alabilirsiniz.
- Divân-ı Hikmet’in Beşinci Baskısı İçin -

Türkiye Diyanet Vakfı tarafından ilk kez 1993 yılında -UNESCO tarafından Ahmed Yesevi yılı ilan edilmesi münasebeti ile- basılan Divân-ı Hikmet ilim ve kültür çevrelerinde büyük bir ilgi ile karşılandı. Yayınımız birçok akademik çalışmada referans alındı; kaynak kitap olarak değerlendirildi. Divân-ı Hikmet kitabının bugün beşinci baskısının yapılıyor olması da bu ilginin bir işaretidir. Divân-ı Hikmet üzerinde emek veren bir insan için en büyük ödül, yapılan çalışmanın ilim çevrelerinde olduğu kadar tasavvufi halkalarda da gördüğü hüsn-i kabul olmalıdır.

Bu beşinci baskıda önceki baskılar ile karşılaştırıldığı takdirde görüleceği gibi birçok yeni ilave sözkonusu olmuştur. Öncelikle kitabın başında yer alan ve Ahmed Yesevi ve Divân-ı Hikmet’ten söz edilen makale hacmindeki sunu yazısı[*] zorunlu görülen eklerle küçük bir kitap boyutu kazandı. Sunu bölümünde Yesevi külliyesinin mimari özelliklerini anlatan sayfalardaki bilgiler konunun mimari yönden ilgilileri için de başvuru kaynağı olacak ölçüde değerli bilgilerle doludur. Kitabın son kısmındaki resimler bölümüne eklenen resim ve çizimler bu Türk mimarisi şaheserinin eşsiz niteliklerinin anlaşılmasını kolaylaştıracaktır.

Sadece sunu kısmı değil “hikmet”lerin yer aldığı kısmın da önceki baskılarla karşılaştırıldığında bu son baskıda nerede ise yarı yarıya genişletildiği görülecektir. Bu durum son yıllarda artan “Yesevilik Araştırmaları” ile Türkistan Cumhuriyetleri’nde ‘kenarda-köşede kalmış’ el yazmalarının gün ışığına çıkması ile yeni “hikmet”lere ulaşılmasından ve bu yeni ele geçirilen “hikmet” parçalarının yayınlanmağa başlamasından kaynaklanmıştır.

Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te 2006 yılında yayınlanan ve akademisyen Nadirhan Hasan tarafından yayına hazırlanan “Yeni Bulunan Hikmetler” başlıklı çalışmada yer verilen yetmişüç hikmet bunun son örneğidir. Muhtemeldir ki çeşitli kaynaklardan ilim dünyasına ulaştırılacak “yeni el yazmaları” meydana çıkıp bunlar incelendikçe “yeni hikmetler” de ortaya çıkmağa devam edecektir.

Burada yeri gelmişken, yukarıda bahsedilen “Yeni Bulunan Hikmetler” kitabından bilgilenmeme ve nihayet kitabın elime ulaşmasına vesile olan genç kardeşim Devranbek Mergilanî’ye teşekkür etmeliyim. Bu vesile ile Divân-ı Hikmet’in adeta yeniden düzenlenerek basımı noktasındaki destek ve yardımları için Türkiye Diyanet Vakfı Yayıncılık İşletmesi yönetimine de şükran borçluyum.

Divân-ı Hikmet’in bu yeni baskısının Hoca Ahmed Yesevi ve eserinin ülkemizde tanıtımına katkısının bu kitaba emeği geçen tüm insanlar için ebediyete kadar açık kalacak bir hayr kapısı ve iki cihanda Hazret-i Pir-i Türkistan’ın himmetlerine vesile olması niyazımla…

Ankara, 1 Mart 2008                                                           Dr. Hayati BİCE

------------------------


Web Yayını için Notlar...

[*]Kitabın 5. baskısında yer alan "sunu yazısı" bu web yayınında yer almamaktadır.

1-Divan-ı Hikmet'i günümüz Türkçesi'ne uyarlayan Sayın Dr.Hayati Bice'nin müsadesi ile yayınlanmıştır.İçerik ile ilgili konularda (alıntı, yayın, soru ..vs) adresinden iletişim sağlayabilirsiniz.Herhangi bir suretle alıntı yapmak isteyenlerin aynı adres vasıtasıyla izin istemeleri rica olunur.

2-Web tasarım ve yayını hakkında öneri veya görüşlerinizi adresine belirtebilirsiniz. Akansu AYYILDIZ

Divanı Hikmet görseller için
Resim Galerisi
Hoca Ahmet Yesevi
Tahmini: (1093 - 1166)
Ahmet Yesevi, ilk Türk-İslâm mutasavvıfıdır. Ahmet Yesevi, tarihteki adıyla Türklerin Piri'dir. Milletimizin en önemli öğretmenidir. Milliyetimizi yoğuran insandır.Yunus Emreler,Şeyh Edebaliler, Hacı Bektaş Veliler, Geyikli Babalar, Ahmet Yesevi'nin takipçileridir. devamını oku>>